Aktualności

 

 

W dniu 16 listopada 2021 roku, Fundacja „Partnerzy dla Samorządu” została wybrana w ramach otwartego naboru na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu finansowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; VIII Osi Priorytetowej: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; Podziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19. Liderem Projektu pn „Podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów oraz nauczycieli w ZSP-T CKU w Bojanowie” jest Powiat Rawicki/Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie. Projekt zakłada  podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w placówce. Projekt obejmie: Technikum im. Powstańców Wielkopolskich w Bojanowie oraz Szkołę Branżową I stopnia w Bojanowie w zakresie:

- doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (pracownia weterynaryjna, rolnicza i komputerowa)

- organizację dodatkowych zajęć dla  uczniów

- podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadry pedagogicznej

- staż uczniowski dla uczniów Technikum ze specjalizacji technik informatyk, technik weterynarii oraz technik rolnictwa.

Ramy czasowe Projektu: 01.09.2022-30.06.2023.

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - KURS OBSŁUGI KOMBAJNU ZBOŻOWEGO

 

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - KURS OBSŁUGI WÓZKÓW WIDŁOWYCH

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Digital Transformation of Global Entrepreneurial Mindsets- trwa realizacja międzynarodowego projektu partnerskiego

 

 

Trwa projekt DaTaGEM (Digital Transformation of Global Entrepreneurial Mindsets), zainaugurowany  w dniach 26-27 lutego 2020 roku spotkaniem startowym przedstawicieli Konsorcjum, w tym Fundacji „Partnerzy dla Samorządu”.

Więcej o Projekcie

W ciągu minionego roku w ramach zaplanowanych składowych Projektu takich, jak:

  • Rezultat Pracy Intelektualnej 1 Nowy program studiów/New Curriculum
  • Rezultat Pracy Intelektualnej 2 Otwarte Zasoby Edukacyjne/Content and OERs
  • Rezultat Pracy Intelektualnej 3 Test samooceny/Web-based self-assessment tool 
  • Rezultat Pracy Intelektualnej 4 Cyfrowa platforma wiedzy/Digital Work-place
  • Rezultat Pracy Intelektualnej 5 Audyty/Company check-ups

przeprowadzono badania fokusowe związane z Rezultatem Pracy Intelektualnej 1  tj. Designing New training Curriculum for Digital Innovator and Entrepreneurial Leader. Badania stanowiły niezbędną podstawę do dalszej pracy nad Curriculum, które ostatecznie powstało jesienią 2020 r. jako opracowanie zawierające Nowy program studiów czyli: diagnozę sytuacji, cele kształcenia, efekty kształcenia, listę przedmiotów.

W drugiej połowie 2020 roku rozpoczęto prace nad Rezultatem Pracy Intelektualnej 2, co zaowocowało pierwszymi opracowaniami poszczególnych przedmiotów. 

Projekt DaTaGEM zakończy się 30 listopada 2021. 

 

Spotkanie startowe DaTaGEM. Od lewej: Radosław Szarleja Fundacja "Partnerzy dla Samorządu", Jean Christophe Boisse University Côte d’Azur, Kay Mühlmann Krems University, Aleksandra Gaweł Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Paweł Farfał Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Christophe Terasse EFMD, Maciej Pietrzykowski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Fot. M. Pietrzykowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru (uzupełniającego) na stanowiska specjalistów do prowadzenia zajęć dodatkowych w publicznym samorządowym przedszkolu w Blizanowie

Protokół z postępowania rekrutacyjnego (uzupełniającego) specjalistów do prowadzenia zajęć dodatkowych w projekcie pn. „Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym samorządowym przedszkolu w Blizanowie”. Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 8. Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego (uzupełniającego)  specjalistów, do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu pn. „Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym samorządowym przedszkolu w Blizanowie” przyjęto

• psychologa – Panią Annę Latańską,

• podmiot prowadzący zajęcia  gimnastyczno-rytmiczne – Studio Kreacji Ruchu Tomasz Piotrowski

Czytaj więcej...

Nabór uzupełniający na stanowisko psychologa do przeprowadzenia warsztatów psychologicznych z rodzicami w przedszkolu w Woli Książęcej i w Magnuszewicach w gminie Kotlin

Nabór uzupełniający na stanowiska specjalisty do prowadzenia zajęć dodatkowych – psychologa do przeprowadzenia warsztatów psychologicznych z rodzicami  w przedszkolu w Woli Książęcej i w Magnuszewicach w gminie Kotlin

Fundacja „Partnerzy dla Samorządu” jako Partner Gminy Kotlin realizującej projekt pn. „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Kotlin” poszukuje:

Psychologa do przeprowadzenia łącznie 8 godzin warsztatów psychologicznych dla rodziców w Przedszkolu w Magnuszewicach i w Woli Książęcej. Warsztaty odbywać się będą dwukrotnie w czasie trwania projektu w każdej z wymienionych palcówek.  Czas trwania jednego spotkania wynosi 2 godziny.

 

Ramy czasowe zatrudnienia zgodnie z projektem od 02.11.2019 do 31.08.2020. 

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony indywidualnie z dyrektorem placówki.

Zatrudnienie będzie miało formę umowy cywilno – prawnej.

Czytaj więcej...

Nabór uzupełniający na stanowiska specjalistów do prowadzenia zajęć dodatkowych w samorządowym przedszkolu w Blizanowie

Nabór uzupełniający na stanowiska specjalisty do prowadzenia zajęć dodatkowych w samorządowym przedszkolu w Blizanowie

Fundacja „Partnerzy dla Samorządu” jako Partner Gminy Blizanów realizującej projekt pn. „Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym samorządowym przedszkolu w Blizanowie” poszukuje specjalisty do prowadzenia zajęć rytmiczno – ruchowych oraz psychologa.

Nabór prowadzony jest na stanowiska:

1. Specjalisty do prowadzenia zajęć  rytmiczno – ruchowych: łącznie 90 godzin (1 godzina – 60 minut). 

2. Psychologa , który świadczył będzie opiekę psychologiczną  dla dzieci z nowoutworzonego oddziału oraz przeprowadzi warsztaty z rodzicami w tym:

- zajęcia z dziećmi: łącznie 40 godzin (1 godzina = 60 minut)

- warsztaty z rodzicami:  łącznie 4 godziny (1 godz. = 60 minut) - warsztaty odbywać się będą dwukrotnie w czasie trwania projektu i każdy z nich będzie trwał 2 godz.

Ramy czasowe zatrudnienia zgodnie z projektem od 02.11.2019 do 31.08.2020. 

(Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony indywidualnie z dyrektorem placówki.)

 

Zatrudnienie będzie miało formę umowy cywilno – prawnej.

Od kandydatów oczekuje się wykształcenia specjalistycznego, zgodnego ze stanowiskiem oraz odpowiednich uprawnień do pracy z dziećmi objętymi wychowaniem przedszkolnym.

W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty na dany rodzaj zajęć, zastosowane zostanie kryterium najkorzystniejszej ceny. 

Czytaj więcej...

Kontakt

Fundacja "Partnerzy dla Samorządu"
ul. Grottgera 16/2
60-758 Poznań


telefon: +48 61 622 26 46, fax: +48 61 622 26 48 
e-mail: info@partners.org.pl

Fundacja zarejestrowana jest pod nr KRS 0000282502 od dnia 20.06.2007 roku,
NIP 779-23-26-079.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu partners.org.pl

1.Informacje ogólne.
1.Operatorem Serwisu www.partners.org.pl.pl jest

Fundacja "Partnerzy dla Samorządu"
ul. Grottgera 16/2
60-758 Poznań

 2.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a.Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b.Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
c.Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego partners.org.pl funkcjonującego pod adresem www.partners.org.pl

2. Informacje w formularzach.
1.Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2.Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3.Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4.Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5.Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6.Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.
1.Serwis korzysta z plików cookies.
2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4.Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a.tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b.utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c.określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7.Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9.Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10.Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11.W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.
1.Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2.Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a.czas nadejścia zapytania,
b.czas wysłania odpowiedzi,
c.nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d.informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e.adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f.informacje o przeglądarce użytkownika,
g.Informacje o adresie IP.
3.Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4.Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
5. Udostępnienie danych.
1.Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2.Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3.Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
6.Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1.Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2.W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a.Internet Explorer
b.Chrome
c.Safari
d.Firefox
e.Opera
f.Android
g.Safari (iOS)
h.Windows Phone
i.Blackberry