Projekty grantowe

WPN - Zielone Płuca Wielkopolski

Projekt był współfinansowany ze środków Programu Unii Europejskiej Phare 2003. Realizowany był przez Stowarzyszenie "Partnerzy dla Samorządu" we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodkiem Regionalnym w Poznaniu. Projekt trwał od stycznia do sierpnia 2006 roku, a jego budżet wyniósł 78 tys. euro, w tym 30% wkładu własnego. Patronat nad projektem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego.Głównym celem projektu było propagowanie lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez stworzenie partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki, w obszarze 8 gmin, należących do "Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego".
Do celów szczegółowych należało opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki Mikroregionu WPN, wykreowanie i wypromowanie co najmniej jednego, ekologicznego, produktu turystycznego oraz stworzenie modelu współpracy w sieci grup miłośników Parku i innych odwiedzających WPN.

 Projektowi towarzyszyły liczne szkolenia dla zespołów roboczych gmin, przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw, potencjalnych animatorów rozwoju turystyki i rekreacji w mikroregionie: harcerzy, studentów z kół turystycznych, przedstawicieli PTTK i innych zainteresowanych. W ramach projektu zaplanowano jednocześnie szerokie rozpropagowanie mikroregionu. Została przygotowana szeroka baza informacji t