Aktualności

 

 

W dniu 16 listopada 2021 roku, Fundacja „Partnerzy dla Samorządu” została wybrana w ramach otwartego naboru na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu finansowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; VIII Osi Priorytetowej: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; Podziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19. Liderem Projektu pn „Podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów oraz nauczycieli w ZSP-T CKU w Bojanowie” jest Powiat Rawicki/Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie. Projekt zakłada  podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w placówce. Projekt obejmie: Technikum im. Powstańców Wielkopolskich w Bojanowie oraz Szkołę Branżową I stopnia w Bojanowie w zakresie:

- doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (pracownia weterynaryjna, rolnicza i komputerowa)

- organizację dodatkowych zajęć dla  uczniów

- podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadry pedagogicznej

- staż uczniowski dla uczniów Technikum ze specjalizacji technik informatyk, technik weterynarii oraz technik rolnictwa.

Ramy czasowe Projektu: 01.09.2022-30.06.2023.

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - KURS OBSŁUGI KOMBAJNU ZBOŻOWEGO

 

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - KURS OBSŁUGI WÓZKÓW WIDŁOWYCH

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Projekty grantowe

Digitalizacja dla zrównoważonego rozwoju MŚP/Digitalisation for sustainable development of SMEs (DiSuDeSME)

Projekt pn. Digitalizacja dla zrównoważonego rozwoju MŚP/Digitalisation for sustainable development of SMEs (DiSuDeSME), 2021-2-PL01-KA220-VET-000049458, jest realizowany przy wsparciu uzyskanym w ramach AKCJI 2 Partnerstwa na rzecz współpracy, Partnerstwa współpracy programu Erasmus+ ((KA220-VET). Projekt uzyskał dotację w Konkursie organizowanym w roku 2021. Projekt potrwa 24 miesiące (01-03-2022-01-03-2024).

Partnerami w projekcie są – stanowiąc Konsorcjum 8 podmiotów z 5 krajów – następujące instytucje szkolnictwa wyższego, firmy szkoleniowe oraz organizacje:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu/uniwersytecka Firma Transferu Wiedzy Biznesowej (SCUEP) – koordynator projektu
 • Uniwersytet Macerata (Włochy)
 • Politechnika w Kownie (Litwa)
 • Uniwersytet Rovira i Virgili (Hiszpania)
 • Kowieńska Izba Handlowo-Przemysłowa i Rzemieślnicza (Litwa)
 • Fundacja „Partnerzy dla Samorządu” z Poznania (Polska)
 • Conform – Consulenza, Formazione e Management Scarl (Włochy)
 • EFMD Global – stowarzyszenie środowisk akademickich i biznesowych (Belgia)

Celem głównym projektu jest zapewnienie odpowiedniego programu nauczania na tematy związane ze zrównoważonym programem szkoleń z zakresu transformacji cyfrowej dla MŚP. Projekt przygotowuje pracowników MŚP do zrównoważonej transformacji cyfrowej, podnosi ich umiejętności i kompetencje w celu przyspieszenia transformacji cyfrowej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przygotowuje również do udziału w ochronie środowiska i prowadzenia firmy z odpowiednim podejściem.

Szczegółowe cele projektu to:

 • Przekształcenie sposobu myślenia przedsiębiorców w działania w dobie zrównoważonej transformacji cyfrowej
 • Promowanie umiejętności i narzędzi operacyjnych niezbędnych do zarządzania wdrażaniem nowych, zrównoważonych technologii cyfrowych
 • Poprawa i wspieranie głębokiego zrozumienia zrównoważonych transformacja cyfrowa i jej wpływ na rzeczywistość biznesową
 • Budowanie umiejętności miękkich i twardych do strukturyzowania, organizowania i kontrolowania procesów innowacji i transformacji cyfrowej
 • Zwiększanie efektywności biznesowej poprzez wykorzystanie zrównoważonych technologii cyfrowych
 • Poprawa zrozumienia i umiejętności zarządzania zmianą i wyzwaniami dla firm gospodarki cyfrowej
 • Wprowadzenie nowych metod nauczania, takich jak edukacja, cyfrowe studia przypadków, symulacje i gry

Projekt skierowany jest do:

 • Uczących się – obecnych i przyszłych przedsiębiorców, przyszłych pracowników MŚP, którzy podnoszą swoje kompetencje
 • Trenerów/dostawców VET opracowujących materiały edukacyjne i poprawiających jakość swojej pracy
 • Przedstawicieli MŚP, którzy zyskują większą świadomość zmian klimatycznych i poprawiają zrozumienie oraz umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami stojącymi przed przedsiębiorstwami gospodarki cyfrowej

Rezultaty:

PR1: Metodologia i program nauczania – program szkoleń z zakresu zrównoważonej transformacji cyfrowej dla MŚP. Rezultatem 1 będzie przygotowanie programu nauczania w oparciu o grupy fokusowe, z wykorzystaniem doświadczeń partnerów projektu. To badanie fokusowe powinno uszczegółowić treść kolejnych wyników i potwierdzić charakterystykę wybranego kursu. Nastąpi mapowanie wymagań w kierunku innowacyjnego i skutecznego programu szkoleń, który obejmuje wszystkie wymagane tematy. Grupą docelową są:

 • przedstawiciele MŚP zajmujący się i zarządzający operacjami biznesowymi,
 • pracownicy MŚP zajmujący się technologiami cyfrowymi lub przygotowujący się do ich wykorzystania w rzeczywistości biznesowej,
 • trenerzy biznesu zajmujący się edukacją biznesową, zarówno na poziomie formalnym, jak i nieformalnym.

PR2: Otwarte Zasoby Edukacyjne. Otwarte Zasoby Edukacyjne powstaną na podstawie opracowanego schematu szkoleń. OER dostarczone przez Konsorcjum będą składać się z następujących elementów:

 • interaktywne pigułki wideo, do których można bezpłatnie uzyskać dostęp online przez co najmniej dwa lata po zakończeniu projektu, aby umożliwić szerokiemu gronu osób uczących się zdobycie i utrzymanie umiejętności technicznych/menedżerskich/ umiejętności handlowe/relacyjne, funkcjonalne dla rozwoju procesu wzrostu konkurencyjności MŚP, poprzez efektywne zarządzanie procesami zrównoważonej transformacji cyfrowej.
 • Dalsze materiały badawcze jako materiały pomocnicze dla rozwijanych OZE.

OER będą przechowywane na platformie edukacyjnej włoskiego partnera https://erudire.it. Materiały będą dostępne dla wszystkich zalogowanych kursantów bez opłat. 

PR3: Narzędzie do samooceny. Internetowe narzędzie do samooceny dla grup docelowych będzie metodą, dzięki której uczestnicy dowiedzą się, ile wiedzą na tematy objęte programem szkolenia. Narzędzie do samooceny będzie spełniać następujące standardy:

 • Język — angielski (obejmuje to interfejs użytkownika narzędzi, a także język obsługiwanych przez nie treści),
 • Dostępność (Windows, Mac, telefony komórkowe),
 • Technologia – oparta na sieci.

PR4: Badania kontrolne. Kontrole firm to czynność planowana w celu praktycznej weryfikacji opracowanych rozwiązań, materiałów i metodologii. Jest to wskazówka, jak stosować wypracowaną metodologię w praktyce biznesowej. Jedną rzeczą jest zgłębianie wiedzy teoretycznej, a drugą stosowanie wiedzy w praktyce. Stażyści muszą przejść egzamin praktyczny z zakresu wykorzystania zdobytych informacji. Sprawdzian powinien pomóc w zastosowaniu zdobytej wiedzy. Konsorcjum opracowuje metodologię dodatkowego elementu programu szkoleniowego, który może być później wykorzystany przez trenerów biznesowych. Check-up jest działaniem interakcyjnym, w którym uczestniczą stażyści w rodzaju „konsultanta” dla zaangażowanego MŚP.

Podręcznik PR5 i Poradnik dobrych praktyk. Podstawową grupą docelową podręcznika i Poradnika dobrych praktyk są:

 • trenerzy biznesowi zainteresowani przeprowadzeniem wysokiej jakości szkoleń dla przedstawicieli MŚP z technologii i narzędzi zrównoważonej cyfryzacji,
 • menedżerowie prowadzący i zarządzający codziennym biznesem działalności oraz z wykorzystaniem technologii i narzędzi cyfrowych, zmierzających do dostarczania nowoczesnej wiedzy swoim pracownikom,
 • przedstawiciele (pracownicy) firm zainteresowanych technologiami cyfrowymi i narzędziami zrównoważonej cyfryzacji, chcący zapoznać się z aktualną wiedzą na te tematy, a także chcący zobaczyć przykłady zastosowania wybranych technologii.

W szczególności wynik poprawi umiejętności uczestników:

 • organizowanie i skuteczny wkład w prace rozwojowe w zakresie szkolenia, w tym analizę potrzeb szkoleniowych, określanie celów szkolenia i projektowanie programów szkoleniowych.
 • pomoże zaprojektować efektywne sesje szkoleniowe w oparciu o najodpowiedniejsze metody, pomoce i materiały szkoleniowe.
 • poprawi zdolność prowadzenia takich szkoleń.
 • do oceny efektów szkolenia.

Kwota dofinansowania Projektu 269.850 EUR.

Więcej o Projekcie na dedykowanej stronie https://www.disudesme.eu/

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Fundacja "Partnerzy dla Samorządu"
ul. Grottgera 16/2
60-758 Poznań


telefon: +48 61 622 26 46, fax: +48 61 622 26 48 
e-mail: info@partners.org.pl

Fundacja zarejestrowana jest pod nr KRS 0000282502 od dnia 20.06.2007 roku,
NIP 779-23-26-079.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu partners.org.pl

1.Informacje ogólne.
1.Operatorem Serwisu www.partners.org.pl.pl jest

Fundacja "Partnerzy dla Samorządu"
ul. Grottgera 16/2
60-758 Poznań

 2.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a.Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b.Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
c.Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego partners.org.pl funkcjonującego pod adresem www.partners.org.pl

2. Informacje w formularzach.
1.Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2.Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3.Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4.Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5.Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6.Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.
1.Serwis korzysta z plików cookies.
2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4.Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a.tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b.utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c.określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7.Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9.Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10.Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11.W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.
1.Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2.Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a.czas nadejścia zapytania,
b.czas wysłania odpowiedzi,
c.nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d.informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e.adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f.informacje o przeglądarce użytkownika,
g.Informacje o adresie IP.
3.Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4.Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
5. Udostępnienie danych.
1.Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2.Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3.Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
6.Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1.Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2.W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a.Internet Explorer
b.Chrome
c.Safari
d.Firefox
e.Opera
f.Android
g.Safari (iOS)
h.Windows Phone
i.Blackberry