Aktualności

 

 

W dniu 16 listopada 2021 roku, Fundacja „Partnerzy dla Samorządu” została wybrana w ramach otwartego naboru na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu finansowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; VIII Osi Priorytetowej: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; Podziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19. Liderem Projektu pn „Podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów oraz nauczycieli w ZSP-T CKU w Bojanowie” jest Powiat Rawicki/Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie. Projekt zakłada  podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w placówce. Projekt obejmie: Technikum im. Powstańców Wielkopolskich w Bojanowie oraz Szkołę Branżową I stopnia w Bojanowie w zakresie:

- doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (pracownia weterynaryjna, rolnicza i komputerowa)

- organizację dodatkowych zajęć dla  uczniów

- podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadry pedagogicznej

- staż uczniowski dla uczniów Technikum ze specjalizacji technik informatyk, technik weterynarii oraz technik rolnictwa.

Ramy czasowe Projektu: 01.09.2022-30.06.2023.

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - KURS OBSŁUGI KOMBAJNU ZBOŻOWEGO

 

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - KURS OBSŁUGI WÓZKÓW WIDŁOWYCH

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Doświadczenie

Studia Wykonalności oraz dokumentacja konkursowa

Zespół specjalistów Fundacji opracował następujące studia wykonalności, wnioski aplikacyjne oraz dokumenty konkursowe:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020:

OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA

Działanie 1.3. Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego
Miasto Czarnków – aktywizacja terenów przemysłowych

OŚ PRIORYTETOWA 3. ENERGIA

Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych
Miasto i Gmina Pleszew – Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew
Gmina Tarnówka – wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii – "Fabryka energii w gminie Tarnówka"
Gmina Wolsztyn – budowa instalacji i mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wolsztyn
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Wolsztynie – Budowa instalacji i mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wolsztyn

Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Powiat Chodzieski – termomodernizacja budynków publicznych
Centrum Kultury w Śmiglu – termomodernizacja budynków publicznych
Miasto i Gmina Pniewy – modernizacja energetyczna budynków oświaty oraz UM w Pniewach
Miasto i Gmina Pleszew – termomodernizacja budynków publicznych
Miasto Wągrowiec – termomodernizacja budynków publicznych
Miasto i Gmina Rakoniewice – prace inwestycyjno–remontowe w zespole pałacowym w Rakoniewicach
Miasto i Gmina Rakoniewice – audyt energetyczny
Miasto i Gmina Grodzisk Wielkopolski – modernizacja energetyczna ZS w Ptaszkowie
Miasto i Gmina Dobrzyca – termomodernizacja obiektów oświatowych
Miasto Czarnków – termomodernizacja SP w Czarnkowie
Miasto i Gmina Raszków – termomodernizacja budynków publicznych
Gmina Przemęt – termomodernizacja obiektów oświatowych
Miasto i Gmina Murowana Goślina – termomodernizacja obiektów oświatowych
Gmina Przygodzice – modernizacja energetyczna budynków publicznych
Miasto i Gmina Sompolno – termomodernizacja obiektów oświatowych
Gmina Malanów – modernizacja energetyczna SP w Malanowie
Gmina Lipno – termomodernizacja obiektów oświatowych
Miasto i Gmina Jaraczewo – termomodernizacja GOK w Jaraczewie
Gmina Zaniemyśl – termomodernizacja obiektów oświatowych
PL+Paweł Litwinowicz – termomodernizacja budynków ZS w Nowym Tomyślu
Gmina Złotów – termomodernizacja obiektów oświatowych
Miasto i Gmina Krzywiń – termomodernizacja ZS w Krzywiniu
Gmina Kleszczewo – termomodernizacja budynków publicznych
Miasto i Gmina Osieczna – termomodernizacja obiektów oświatowych
Miasto i Gmina Śmigiel – termomodernizacja obiektów publicznych w Śmiglu
Miasto i Gmina Kórnik – termomodernizacja obiektów oświatowych
Gmina Wijewo – modernizacja energetyczna budynków publicznych
Powiat Ostrowski – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Miasto Puszczykowo – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Gmina Tarnówka – modernizacja energetyczna budynku ZS w Tarnówce
Miasto i Gmina Ślesin – modernizacja budynku administracji publicznej
Gmina i Miasto Krajenka – modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
Gmina Święciechowa – termomodernizacja obiektu oświatowego
Gmina Kaczory – modernizacja energetyczna obiektów oświatowych
Gmina i Miasto Raszków – aktualizacja projektu inwestycyjnego termomodernizacji
Gmina Zakrzewo – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
Gmina Kostrzyn – kompleksowa modernizacja energetyczna budynku ZS w Siekierkach Wielkich w gminie Kostrzyn

Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilności miejskiej
Miasto Luboń – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
Miasto Chodzież – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
Gmina Suchy Las – realizacja węzła przesiadkowego
Gmina Rawicz – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
Miasto Puszczykowo – projekt inwestycyjny z zakresu mobilności miejskiej
Miasto Puszczykowo – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
Gmina Pakosław – budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej
Gmina i Miasto Witkowo – budowa sieci dróg na terenie gmin Powiatu Gnieźnieńskiego
Gmina i Miasto Krajenka – poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz rozbudowa i unowocześnienie transportu zbiorowego
Gmina Kaczory – poprawa infrastruktury komunikacyjnej
Gmina Granowo – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Gmina Miejska w Chodzieży – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Gmina Kleszczewo – budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastruktura towarzysząca oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu, a także Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice

OŚ PRIORYTETOWA 4 ŚRODOWISKO

Działania 4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiska
Miasto i Gmina Ujście – zakup samochodu ratowniczo–gaśniczego dla OSP w Ujściu
Gmina Olszówka – zakup samochodu ratowniczo–gaśniczego dla OSP w Olszówce
Gmina Drawsko – zakup samochodu strażackiego
Miasto i Gmina Witkowo – usprawnienie systemu technicznego OSP oraz zakup samochodu ratowniczo–gaśniczego
Miasto i Gmina Żerków – zakup samochodu ratowniczo–gaśniczego dla OSP w Dobieszczyźnie
Miasto i Gmina Jaraczewo – zakup samochodu ratowniczo–gaśniczego dla OSP w Noskowie
Miasto i Gmina Września – zakup samochodu ratowniczo–gaśniczego dla OSP w Węgierkach
Gmina Kostrzyn – Budowa zbiornika wodnego w celu zabezpieczenia terenów miasta i gminy Kostrzyn przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami

Działanie 4.3. Gospodarka wodno–ściekowa
Gmina Rokietnica, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rokietnicy Sp. z o.o.
Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.o.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku Sp. z o.o. – budowa kanalizacji sanitarnej
Gmina Trzcinica – budowa kanalizacji sanitarnej
Gmina Krzywiń – budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków
Gmina Miejska Górka – budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Gmina Krzemieniewo – budowa oczyszczalni oraz sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy kanalizacji sanitarnej i systemu zaopatrzenia w wodę
Gmina Wijewo – budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo
Gmina Złotów – budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Gmina Miejska Górka – analiza efektywności kosztowej, jako załącznik do wniosku
Gmina Drawsko – przebudowa – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie
Gmina i Miasto Raszków – wymiana instalacji wodno–kanalizacyjnej obiektów publicznych w Raszkowie i w Przybysławicach
Gmina Kuślin – budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Głuponie i Trzcianka – Gmina Kuślin
Gmina Kołaczkowo – przebudowa – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie
Gmina Krzykosy – budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Pieczkowo i Witowo oraz kanalizacji w m. Solec i Sulęcin g. Krzykosy
Gmina Granowo – uporządkowanie gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Granowo
Gmina Kotlin – budowa kanalizacji we wsiach Racentów, Wysogotówek oraz rozbudowa Oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki

Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i krajowego
Miasto i Gmina Września – „Wrzesiński Festiwal Orkiestr Dętych”
Muzeum Śremskie w Śremie – modernizacja Muzeum Śremskiego
Miasto Puszczykowo – rewitalizacja obiektu na cele społeczno–kulturowe
Gmina Grodzisk Wielkopolski – adaptacja budynku dworca w Grodzisku Wlkp. na cele kulturalne
Gmina Rawicz – zachowanie dziedzictwa kulturalnego Plant JP II oraz Domu Kultury w Rawiczu
Dom Kultury w Pleszewie – utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto
Gmina Granowo – adaptacja i przebudowa budynku pałacu w Zespole Dworsko–Folwarcznym w Granowie z przeznaczeniem na GOK wraz z zagospodarowaniem parku

OŚ PRIORYTETOWA 8. EDUKACJA

Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej
Gmina Rozdrażew – analiza i diagnoza sytuacji problemowej dotycząca oświaty przedszkolnej
Gmina Wierzbinek – analiza i diagnoza sytuacji problemowej dotycząca oświaty przedszkolnej
Gmina Damasławek – analiza i diagnoza sytuacji problemowej dotycząca oświaty przedszkolnej
Miasto i Gmina Sompolno – analiza i diagnoza sytuacji problemowej dotycząca oświaty przedszkolnej
Gmina Blizanów – analiza i diagnoza sytuacji problemowej dotycząca oświaty przedszkolnej
Miasto i Gmina Gołańcz – przygotowanie dokumentów do konkursu 8.1.2
Gmina Lipno – przygotowanie dokumentów do konkursu 8.1.2
Miasto Leszno – przygotowanie dokumentów do konkursu 8.1.2
Gmina Drawsko – diagnoza zapotrzebowania na usługi edukacyjne
Gmina Kaczory – diagnoza zapotrzebowania na usługi edukacyjne
Gmina Rydzyna – wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej
Gmina i Miasto Krajenka – przygotowanie dokumentacji do konkursu 8.1.1
Gmina Święciechowa – przygotowanie dokumentacji do konkursu 8.1.1
Towarzystwo na rzecz Ziemi – diagnoza zapotrzebowania szkół gminy Przemęt z uwzględnieniem obszarów Natura 2000
Powiat Rawicki – Opracowanie "Diagnozy jakości i potrzeb edukacyjnych" dla: Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu, Zespołu Szkół Przyrodniczo–Technicznych CKU w Bojanowie, Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Rawiczu, I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu
Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Powiat Rawicki – Diagnoza potrzeb kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo–Technicznych CKU w Bojanowie oraz Diagnoza potrzeb kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu

OŚ PRIORYTETOWA 9. INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO

Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim – Remont i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim
Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o. o. – poprawa efektywności działania i skuteczności udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez inwestycje w infrastrukturę
Powiat Ostrowski – roboty budowlane wraz z wyposażeniem w sprzęt medyczny Oddziału Chirurgii
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi – Rozbudowa i przebudowa oraz doposażenie Szpitala w Nowym Tomyślu – Blok Operacyjny i Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych
Gmina Grodzisk Wielkopolski – przebudowa i adaptacja budynku po byłym dworcu PKP w Grodzisku Wlkp. w celu utworzenia Centrum Ekonomii Społecznej
Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie – Rewitalizacja zespołu pałacowo–parkowego w Rokosowie
Gmina Baranów – Rewitalizacji Rynku w Baranowie
Gmina Brudzew – Rewitalizacja terenów pokopalnianych w gminy Brudzew w celu aktywizacji społeczno–zawodowej, kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej z udziałem PES
Gmina Krzywin – reaktywacja mieszkańców Gminy Krzywiń poprzez rewitalizację wybranych obszarów wiejskich w miejscowościach: Bielewo, Łuszkowo i Świniec
Gmina Śmigiel – Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu
Gmina Kleszczewo – Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizacje miejscowości Komorniki oraz Nagrodowice
Gmina Miejska Turek – Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku
Miasto i Gmina Pleszew – Rewitalizacja Miasta Pleszew
Gmina Wierzbinek – Modernizacja XIX – wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżek rowerowych i drogi na terenach byłej kolejki wąskotorowej
Gmina Sompolno – Zwiększenie integracji społecznej i wspieranie aktywności mieszkańców Sompolna poprzez rozbudowę budynku dawnego ratusza
Gmina Kołaczkowo – modernizacji 2 budynków :przedszkola. i Pałacu Reymonta, celem utworzenia oddziału 3–latków i miejsca zagospodarowania czasu wolnego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Gmina Wolsztyn – Rewitalizacja dworca kolejowego wraz z terenami przyległymi oraz Przedszkola nr 1 w Wolsztynie
Gmina Kotlin – Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach wraz z rozbudową zaplecza o świetlicę oraz nadanie obiekt. nowych funkcji społecznych
Gmina Zaniemyśl – Zwiększenie integracji społecznej i aktywności mieszkańców OR poprzez modernizację Pl. Berwińskiego i miejsc do kąpieli nad J. Raczyńskim oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego
Gmina Pakosław – Rewitalizacja obszaru Pakosławia szansa na aktywizacje społeczności lokalnej

Działanie 9.3. Inwestycje w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Gmina Damasławek – infrastruktura przedszkolna
Miasto i Gmina Sompolno – projekt inwestycyjny na cele przedszkolno–edukacyjne
Gmina Wierzbinek – infrastruktura przedszkolna
Gmina Granowo – rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkolnego
Gmina Blizanów – rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku na przedszkole publiczne
Miasto i Gmina Krzywiń – rozwój infrastruktury przedszkolnej na terenie gminy
Gmina Przemęt – inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej
Powiat Turecki – nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym
Miasto i Gmina Gołańcz – przygotowanie dokumentów do konkursu 9.3.3
Gmina Rawicz – budowa Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz zadania pn."Przebudowa przedszkola w Zielonej Wsi oddział w Ugodzie”
Powiat Śremski – przygotowanie dokumentów do konkursu 9.3.3
Miasto i Gmina Pleszew – infrastruktura gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew
Powiat Chodzieski – podniesienie jakości kształcenia
Gmina Miejska w Chodzieży – przebudowa Sali gimnastycznej i boiska
Gmina Opalenica – poprawa infrastruktury przedszkolnej
Gmina Kołaczkowo – doposażenie sal przedmiotowych
Gmina Grodzisk Wielkopolski – poprawa jakości i efektywności kształcenia w SP
Gmina Grodzisk Wielkopolski – analiza systemu oświaty dla wsparcia w działaniu 9.3.3
Powiat Turecki – innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim
Gmina Pakosław – rozbudowa i modernizacja przyszkolnego boiska
Gmina Kleszczewo – poprawa efektywności kształcenia w ZS
Powiat Ostrowski – przebudowa istniejących budynków i rozbudowa budynków ZST–E CKU
Gmina i Miasto Krajenka – przygotowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego poprawy infrastruktury edukacyjnej
Gmina Kaczory – doposażenie pracowni przedmiotowej
Gmina Święciechowa – budowa przedszkola
Gmina Rydzyna – budowa przedszkola samorządowego
Gmina Wolsztyn – budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej oraz rozbudowy przedszkola w m. Obra
Gmina Trzcinica – przebudowa i rozbudowa przedszkola w miejscowości Laski
Gmina Baranów – budowa budynku przedszkola samorządowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Mroczen
Gmina Śmigiel – wniosek i analiza oświaty – na konkurs 8.1.1 WRPO oraz SW i wniosek – na konkurs 9.3.1 WRPO
Gmina Kleszczewo – budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie
Gminne Przedszkole w Malanowie – przebudowa pomieszczeń oddziału przedszkolnego


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Gmina Pniewy – wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury
Gmina Chodzież – opracowanie wniosku aplikacyjnego
Gmina Złotów – analiza efektywności kosztowej projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z infrastruktura towarzyszącą Nowy Dwór – Franciszkowo
Gmina Miejska Górka – analiza efektywności kosztowej dla budowy kanalizacji sanitarnej
Gmina Pniewy – analiza efektywności kosztowej dla zadania budowy kanalizacji sanitarnej
Gmina Malanów – analiza efektywności kosztowej na potrzeby wniosku projektu pn. "Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji i Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie"
Gmina Kołaczkowo – analiza efektywności kosztowej proj. pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborze"
Gmina Brudzew – analiza efektywności kosztowej projektu pn."Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody, przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sieciowej na terenie SUW w miejscowości Dabrowa, gmina Brudzew"
Gmina Przemęt – analiza efektywności kosztowej projektu pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Saczkowo"
Gmina i Miasto Tuliszków – analiza efektywności kosztowej projektu inwestycyjnego pn.: "Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno–ściekowej na terenie gminy Tuliszków"
Gmina Dominowo – analiza efektywności dla zadania "Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Chłapowie oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej"
Gmina Tarnówka – analiz efektywności kosztowej do wniosku aplikacyjnego w ramach PROW na lata 2014–2020


 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013:

Działanie 2.2. Drogi, Schemat II
I konkurs
Miasto Turek
Powiat Kępiński
Powiat Grodziski
Gmina Zaniemyśl
Powiat Jarociński
Gmina Brudzew
Powiat Wolsztyński
Miasto i Gmina Borek Wlkp.
Gmina Jaraczewo
Powiat Kaliski
Powiat Ostrzeszowski

II konkurs
Powiat Grodziski
Miasto i Gmina Śrem
Powiat Nowotomyski
Gmina Brudzew
Miasto Puszczykowo
Miasto i Gmina Grodzisk Wlkp.
Gmina Kleszczewo
Powiat Ostrzeszowski
Gmina Baranów
Miasto i Gmina Tuliszków
Gmina Złotów
Miasto Chodzież
Miasto i Gmina Murowana Goślina
Powiat Jarociński
Gmina Pleszew

Działanie 2.9. Infrastruktura sektora publicznego
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów – system elektroniczny rejestracji obrazów i archiwizacji danych

Działanie 3.3. Wsparcie ochrony przyrody
Miasto i Gmina Grodzisk Wlkp.

Działanie 3.6. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego
Miasto i Gmina Witkowo

Działanie 5.2. Oświata
Gmina Pakosław
Gmina Mycielin

Działanie 5.3. Ochrona zdrowia
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp. – 1 biznes plan i 1 studium wykonalności
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu – 1 biznes plan i 1 studium wykonalności

Działanie 5.4. Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej
Powiat Wolsztyński
Powiat Nowotomyski
Miasto Puszczykowo
Gmina Brudzew
Powiat Rawicki – 3 studia wykonalności (PUP i 2 DPS–y)
Powiat Kaliski
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy)

Działanie 6.1. Turystyka, Schemat I, Infrastruktura turystyczna
I konkurs
Miasto i Gmina Jarocin (Jarocin Sport Sp. z o.o.)
Gmina Jaraczewo
Miasto i Gmina Witkowo
Miasto i Gmina Nowy Tomyśl
Miasto Złotów
Gmina Kleszczewo
Miasto Czarnków
Miasto i Gmina Ujście
Gmina Drawsko
Miasto i Gmina Osieczna
Gmina Zaniemyśl
Powiat Kościański
Miasto i Gmina Kórnik

II konkurs
Miasto i Gmina Witkowo
Miasto Złotów
Miasto i Gmina Ujście
Gmina Drawsko
Miasto i Gmina Kórnik
Miasto i Gmina Grodzisk Wlkp.
Miasto Puszczykowo
Miasto Chodzież
Miasto i Gmina Okonek
Miasto Wągrowiec
Gmina Przemęt

Studia wykonalności do innych RPO 2007–2013:
Miasto i Gmina Kcynia (woj. kujawsko–pomorskie) – 2 studia (gospodarka wodno–ściekowa, droga)
Gmina Kwidzyn (woj. pomorskie) – 1 studium (budowa ścieżek rowerowych)
Gmina Człopa (woj. zachodniopomorskie) – 3 studia (kanalizacja, drogi, modernizacja szkoły)


Studia opracowane do PO IiŚ:
Miasto i Gmina Grodzisk Wlkp. – 1 studium (gospodarka wodno–ściekowa)
Miasto i Gmina Śmigiel – 1 studium (gospodarka wodno–ściekowa)
Powiat Nowy Tomyśl – 1 studium (szpital)
Powiat Ostrów Wlkp. – 2 studia (szpital – karetki oraz szpitalny oddział ratunkowy)
Powiat Ostrów Wlkp. – 1 studium (rozbudowa szkoły muzycznej)
Gmina Siedlec – 1 studium (gospodarka wodno–ściekowa)
Wodociągi Kępińskie – 1 studium (gospodarka wodno–ściekowa)
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim – 1 studium (rozbudowa SOR oraz zakup sprzętu medycznego)
Gmina Świeszyno – 1 studium (gospodarka wodno–ściekowa)


Studia opracowane do pierwszej tury naboru do EOG:
Miasto i Gmina Stawiszyn – 1 studium (kanalizacja)
Gmina Przemęt – 1 studium (opieka nad matką i dzieckiem)
Miasto i Gmina Grodzisk Wlkp. – 1 studium (boiska)
Gmina Wałcz – 1 studium (boiska)
Gmina Baranów – 1 studium (boiska)
Miasto i Gmina Międzychód – 1 studium (boiska)
Gmina Zaniemyśl – 1 studium (kanalizacja)
Miasto i Gmina Zbąszyń – 1 studium (kanalizacja)
Miasto i Gmina Sompolno – 1 studium (oczyszczalnia)
Towarzystwo na rzecz Ziemi – diagnoza zapotrzebowania szkół gminy Przemęt z uwzględnieniem obszarów Natura 2000


Studia opracowane do pierwszej tury ZPORR w woj. wielkopolskim w 2004 roku:
Gmina Kleszczewo – 3 studia (droga, kanalizacja, hala sportowa)
Miasto i Gmina Stawiszyn – 1 studium (kanalizacja)
Gmina Kołaczkowo – 1 studium (droga)
Gmina Olszówka – 3 studia (droga, kanalizacja)
Zarząd Dróg Powiatowych Grodzisk – 1 studium (droga)
Gmina Rzgów – 1 studium (droga)
Starostwo Powiatowe Kępno – 1 studium (droga powiatowa)
Gmina Święciechowa – 1 studium (droga gminna)
Powiat Ostrowski – 1 studium (karetka i aparat RTG)
Gmina Przemęt – 1 studium (droga)
Miasto i Gmina Nowy Tomyśl – 2 studia (kanalizacja)
Miasto i Gmina Grodzisk Wlkp. – 1 studium (wodociągi)
Powiat Wolsztyński – 1 studium (droga)
Gmina Czerniejewo – 1 studium (kanalizacja)
Miasto Puszczykowo – 1 studium (droga)

Kontakt

Fundacja "Partnerzy dla Samorządu"
ul. Grottgera 16/2
60-758 Poznań


telefon: +48 61 622 26 46, fax: +48 61 622 26 48 
e-mail: info@partners.org.pl

Fundacja zarejestrowana jest pod nr KRS 0000282502 od dnia 20.06.2007 roku,
NIP 779-23-26-079.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu partners.org.pl

1.Informacje ogólne.
1.Operatorem Serwisu www.partners.org.pl.pl jest

Fundacja "Partnerzy dla Samorządu"
ul. Grottgera 16/2
60-758 Poznań

 2.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a.Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b.Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
c.Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego partners.org.pl funkcjonującego pod adresem www.partners.org.pl

2. Informacje w formularzach.
1.Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2.Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3.Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4.Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5.Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6.Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.
1.Serwis korzysta z plików cookies.
2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4.Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a.tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b.utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c.określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7.Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9.Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10.Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11.W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.
1.Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2.Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a.czas nadejścia zapytania,
b.czas wysłania odpowiedzi,
c.nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d.informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e.adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f.informacje o przeglądarce użytkownika,
g.Informacje o adresie IP.
3.Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4.Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
5. Udostępnienie danych.
1.Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2.Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3.Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
6.Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1.Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2.W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a.Internet Explorer
b.Chrome
c.Safari
d.Firefox
e.Opera
f.Android
g.Safari (iOS)
h.Windows Phone
i.Blackberry