Aktualności

 

 

W dniu 16 listopada 2021 roku, Fundacja „Partnerzy dla Samorządu” została wybrana w ramach otwartego naboru na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu finansowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; VIII Osi Priorytetowej: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; Podziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19. Liderem Projektu pn „Podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów oraz nauczycieli w ZSP-T CKU w Bojanowie” jest Powiat Rawicki/Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie. Projekt zakłada  podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w placówce. Projekt obejmie: Technikum im. Powstańców Wielkopolskich w Bojanowie oraz Szkołę Branżową I stopnia w Bojanowie w zakresie:

- doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (pracownia weterynaryjna, rolnicza i komputerowa)

- organizację dodatkowych zajęć dla  uczniów

- podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadry pedagogicznej

- staż uczniowski dla uczniów Technikum ze specjalizacji technik informatyk, technik weterynarii oraz technik rolnictwa.

Ramy czasowe Projektu: 01.09.2022-30.06.2023.

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - KURS OBSŁUGI KOMBAJNU ZBOŻOWEGO

 

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - KURS OBSŁUGI WÓZKÓW WIDŁOWYCH

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Projekty grantowe

Metody internacjonalizacji i komercjalizacji działań sieci biznesowych Internationalisation and Commercialisation for Business Clusters and Networks (InterCom)

Projekt pt. Metody internacjonalizacji i komercjalizacji działań sieci biznesowych (Internationalization and Commercialisation Methods for Business Networks, 2013-1-PL1-LEO05-38152) jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie". Ogólnym celem projektu jest transfer innowacyjnych metod internacjonalizacji i komercjalizacji działalności w sieciach biznesowych, co powinno przyczynić się do spójności społeczno-ekonomicznej krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Projekt trwać będzie 24 miesiące. Partnerami w projekcie są:

 • Fundacja Partnerzy dla Samorządu (partner stowarzyszony) - techniczne wsparcie procesu wdrażania platform internetowych, opracowanie podręcznika użytkownika platform, organizacja grupy testowej dla wypracowanych rezultatów projektu, ewaluacja rezultatów projektu, kierowanie procesem rozpowszechniania rezultatów, napisanie artykułu dla międzynarodowego czasopisma.
 • Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa (kontraktor) - zakontraktowanie projektu, organizacja zespołu 12 managerów sieci biznesowych, opracowanie i wdrożenie Platformy Internetowej na potrzeby e-learningu oraz nauczania zintegrowanego (blended learning), dostosowanie treści programowych dla potrzeb platformy, kierowanie procesem opracowania 6 strategii internacjonalizacji i komercjalizacji działalności sieci biznesowych w Polsce, kierowanie procesem przygotowania 6 profesjonalnych stron internetowych, publikacja newslettera, organizacja końcowej konferencji międzynarodowej, ogólne zarządzanie projektem.
 • Navigator Consulting Partners LLP (kluczowy partner) - dostarczenie i ocena testu kompetencji dla managerów sieci biznesowych, opracowanie metodyki i przeprowadzenie szkolenia dla managerów, ocena przygotowanych strategii oraz stron internetowych, mentoring grupie managerów, dostarczenie zawartości merytorycznej podręcznika dobrych praktyk, rozpowszechnianie rezultatów projektu.
 • VSI Zmoniukapitalopletrosirtyrimuinstitutas (ang. Human Capital Research and Development Institute) - (partner stowarzyszony) - organizacja grupy 8 managerów sieci biznesowych z terenu Litwy, opracowanie i wdrożenie Platformy Internetowej na potrzeby e-learningu oraz nauczania zintegrowanego (blended learning), dostosowanie treści programowych dla potrzeb platformy, kierowanie procesem opracowania 4 strategii internacjonalizacji i komercjalizacji działalności sieci biznesowych w Polsce, kierowanie procesem przygotowania 4 profesjonalnych stron internetowych, wsparcie procesu opracowywania podręcznika dobrych praktyk, artykułu, konferencji, rozpowszechniania rezultatów projektu oraz zarządzania projektem.

Specyficznym celem jest wzrost umiejętności managerów kierujących sieciami biznesowymi w Polsce i na Litwie poprzez dostarczenie im narzędzi związanych z internacjonalizacją i komercjalizacją działalności biznesowej oraz przeszkolenie ich w ich stosowaniu.
Cele szczegółowe są następujące:

 1. Ocenić kompetencje wyselekcjonowanych managerów z Polski i Litwy w zakresie komercjalizacji i internacjonalizacji działalności sieci,
 2. Przeszkolić 20 managerów sieci biznesowych w zakresie komercjalizacji i internacjonalizacji działalności sieci,
 3. Opracować 10 strategii komercjalizacji i internacjonalizacji działalności sieci biznesowych,
 4. Opracować i wdrożyć 2 platformy internetowe do e-learningu oraz nauczania zintegrowanego (blended learning),
 5. Poprawić 10 strategii według informacji zwrotnej otrzymanej podczas fazy testowej,
 6. Opracować i wdrożyć 10 profesjonalnych stron internetowych (w różnych językach), ukierunkowanych na komercjalizację i internacjonalizację działalności sieci,
 7. Opracować podręcznik dobrych praktyk oraz artykuł dla międzynarodowego czasopisma,
 8. Rozpowszechnić wyniki projektu na 1 międzynarodowej konferencji.

Projekt podzielony jest na 6 pakietów roboczych:

 • WP1 Przygotowanie do realizacji kluczowych rezultatów projektu - organizacja grup managerów w Polsce i na Litwie, przygotowanie kwestionariusza oceny kompetencji, przeprowadzenie oceny kompetencji managerskich, analiza rezultatów badania, przygotowanie wytycznych i warunków technicznych dla Platformy Internetowej, opracowanie metodyki szkoleń, przygotowanie materiałów szkoleniowych.
 • WP 2 Dostarczenie systemu szkoleniowego i treningu - przeprowadzenie dwóch szkoleń (1 na Litwie, 1 w Polsce), zebranie danych na potrzeby opracowania strategii, opracowanie strategii komercjalizacji i internacjonalizacji działalności sieci biznesowych, ocena strategii, przygotowanie i wdrożenie profesjonalnych stron internetowych.
 • WP3 Przygotowanie i wdrożenie Platform internetowych dla e-learningu i nauczania zintegrowanego - opracowanie platform internetowych, dostosowanie treści programowych na potrzeby nauczania "na odległość", przygotowanie podręcznika użytkownika platformy.
 • WP4 Faza testowa projektu - selekcja osób do grupy testowej, testowanie rezultatów projektu, poprawa rezultatów na podstawie otrzymanej informacji zwrotnej.
 • WP 5 Rozpowszechnianie i ewaluacja projektu - stworzenie strony projektu, przygotowanie i wydanie ulotek projektowych, przygotowanie i wydanie newslettera, przygotowanie konferencji, przeprowadzenie wewnętrznej i zewnętrznej ewaluacji.
 • WP 6 Zarządzanie projektem - Powołanie Komitetu Sterującego i Grupy Roboczych, przygotowanie harmonogramu prac, monitorowanie postępów prac, koordynacja projektu, przygotowanie i zapewnienie trwałości projektu.

W ramach projektu przewiduje się powstanie następujących rezultatów:

 1. Raport o stanie kompetencji managerów sieci biznesowych w zakresie komercjalizacji i internacjonalizacji działań sieci biznesowych.
 2. Metodyka szkolenia dla managerów sieci biznesowych.
 3. 10 Strategii komercjalizacji i internacjonalizacji działań sieci biznesowych.
 4. 10 profesjonalnych stron internetowych (w różnych językach).
 5. 2 Platformy internetowe dla e-learningu i nauczania zintegrowanego (blended learning).
 6. Podręcznik użytkownika Platformy.
 7. 10 poprawionych Strategii komercjalizacji i internacjonalizacji działań sieci biznesowych.
 8. 10 poprawionych stron internetowych.
 9. Artykuł w międzynarodowym czasopiśmie.
 10. 1 międzynarodowa konferencja.

 

Kontakt

Fundacja "Partnerzy dla Samorządu"
ul. Grottgera 16/2
60-758 Poznań


telefon: +48 61 622 26 46, fax: +48 61 622 26 48 
e-mail: info@partners.org.pl

Fundacja zarejestrowana jest pod nr KRS 0000282502 od dnia 20.06.2007 roku,
NIP 779-23-26-079.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu partners.org.pl

1.Informacje ogólne.
1.Operatorem Serwisu www.partners.org.pl.pl jest

Fundacja "Partnerzy dla Samorządu"
ul. Grottgera 16/2
60-758 Poznań

 2.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a.Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b.Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
c.Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego partners.org.pl funkcjonującego pod adresem www.partners.org.pl

2. Informacje w formularzach.
1.Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2.Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3.Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4.Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5.Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6.Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.
1.Serwis korzysta z plików cookies.
2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4.Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a.tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b.utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c.określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7.Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9.Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10.Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11.W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.
1.Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2.Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a.czas nadejścia zapytania,
b.czas wysłania odpowiedzi,
c.nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d.informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e.adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f.informacje o przeglądarce użytkownika,
g.Informacje o adresie IP.
3.Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4.Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
5. Udostępnienie danych.
1.Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2.Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3.Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
6.Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1.Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2.W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a.Internet Explorer
b.Chrome
c.Safari
d.Firefox
e.Opera
f.Android
g.Safari (iOS)
h.Windows Phone
i.Blackberry